Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty
zpět

2. zasedání zastupitelstva obce Řeka v roce 2019,


18.03.2019 16:11 P O Z V Á N K A

na 2. zasedání zastupitelstva obce Řeka v roce 2019,
které je veřejné a bude se konat dne 27. 3. 2019 v 17,00 hodin
v sále kulturního domu.

Program jednání:
1. Projednání a schválení Řádu veřejného pohřebiště obce Řeka
2. Schválení smlouvy o dílo na provádění výkopových prací na veřejném pohřebišti obce Řeka
3. Projednání a schválení poplatku za napojení na obecní vodovod
4. Žádost o napojení na obecní vodovod p.Miczka
5. Žádost o napojení na vodovod p.Przywarová
6. Prohlášení účastníků řízení, manželů Szpandrzyk ve věci chodníku
7. Projednání a schválení přípojky NN na pozemek 300/8 v Řece
8. Projednání služeb od firmy Digis a.s. na rok 2019
9. Žádost o příspěvek klubu Českých turistů k výročí 95 let chaty na Ropičce
10. Projednání a vyjádření k žádosti, Přístavba a nástavba, úpravy RD č.4 a HB., se vznikem nové bytové jednotky.
11. Schválení závěrečného účtu za rok 2018
12. Schválení účetní uzávěrky za rok 2018
13. Různé
14. Diskuse

Srdečně zve Tomáš T O M E C Z E K - starosta obce