Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení řízení o vydání návrhu Změny č. 1 Územního plánu

04.12.2019 14:39 (platnost do: 31.12.2019)
 
pdf.png
 

Návrh rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky na rok 2020

29.11.2019 14:38 (platnost do: 31.12.2020)
 
pdf.png pdf.png pdf.png
 

Návrh rozpočtu obce Řeka na rok 2020

27.11.2019 16:14 (platnost do: 31.12.2020)
 
pdf.png pdf.png
 

6. zasedání zastupitelstva

25.11.2019 15:36 (platnost do: 01.01.2030)

Pozvánka

na 6. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 2.12.2019 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.

Program jednání:

1. Schválení soudního smíru s Energie Pro s.r.o.
2. Schválení darovací smlouvy s MAJOMAX CZ s.r.o.
3. Žádost o příspěvek Myslivecký spolek Smilovice - Řeka
4. Žádost o příspěvek Klub důchodců Střítež na rok 2020
5. Žádost o příspěvek na kotel paní G.K.
6. Žádost o příspěvek Český svaz včelařů ZO Smilovice
7. Žádost o poskytnutí daru KČT Beskydy
8. Smlouva o sběru a likvidaci odpadu s firmou Trafin Oil
9. Různé
10. Diskuse

Srdečně zve
Tomáš Tomeczek - starosta obce Řeka

 
 

VV zvěřejnění návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

22.11.2019 13:47 (platnost do: 31.12.2029)
 
pdf.png pdf.png
 

5. zasedání zastupitelstva obce Řeka

23.09.2019 16:32 (platnost do: 01.01.2030)

P O Z V Á N K A


na 5. zasedání zastupitelstva obce Řeka v roce 2019,

které je veřejné a bude se konat dne 1. 10. 2019 v 17,00 hodin

v sále kulturního domu.


Program jednání:

1. Schválení nového nájemce Hospůdky na Konečné

2. Schválení odprodeje betonových City bloku

3. Žádost o příspěvek Slezská diakonie

4. Různé

5. DiskuseSrdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K - starosta obce
 
 

Nabídka k odprodeji, nabídka pronájmu

11.09.2019 10:20 (platnost do: 01.01.2030)

Nabídka k odprodeji:


Obec Řeka nabízí k odprodeji používané betonové

City blocy u křižovatky před Hotelem Řeka .


City bloc běžný díl CTB 501 ( 510 kg/ks) - 2m x 24 ks

City bloc krajní díl CTB 503 ( 450 kg/ks) - 2m x 4 ks

Spojovací deska x 27 ks

Šroub s podložkou x 54 ks


Betonové City blocy můžete vitět uskladněné na

točně autobusu Na konečné v obci Řeka.


Bližší informace na tel. 775 180 636 - Tomeczek Tomáš starosta obce


Cenové nabídky posílejte na adresu nebo email :


Obec Řeka

Řeka č.73

739 55


obecreka@cbox.cz.


Termín podání nabídky je 25.9.2019 do 15:00 hod.Vyvěšeno 11.9.2019

Nabídka pronájmu nebytových prostor ,
Hospůdka na Konečné v Řece , č.p. 169, k.ú. OBEC ŘEKA

nabízí k pronájmu nebytové prostory objektu č.p. 169,
o výměře 51 m2 (hospůdka), 20 m² (terasa), 16 m² sociální zázemí , k.ú. Řeka , obec Řeka .

Prostory lze pronajmout jako celek, kdy celková výměra i se sociálním zařízením činí 87 m², přilehlé parkoviště je po dohodě možno pronajmout.

Žádosti o pronájem včetně Vámi nabízené výše nájemného a záměru s tímto objektem zasílejte nebo doručte v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – pronájem nebytových prostor Hospůdka na Konečné v Řece 169“ na adresu Obec Řeka, Řeka č.73, 739 55 , Případné dotazy Vám zodpoví na telefonním čísle 775 180 636 - Tomáš Tomeczek


 
 

VV OOP MZ doplnění (postup při zalesňování)

10.09.2019 12:09 (platnost do: 31.12.2022)
 
pdf.png
 

Vyhlášení popisu věci

19.08.2019 17:07 (platnost do: 31.05.2020)
 
pdf.png
 

4. zasedání zastupitelstva obce Řeka

15.07.2019 16:10 (platnost do: 01.01.2030)

P O Z V Á N K A


na 4. zasedání zastupitelstva obce Řeka v roce 2019,

které je veřejné a bude se konat dne 24. 7. 2019 v 17,00 hodin

v sále kulturního domu.

Program jednání:

1. Schválení pořízení, Změny č. 1 Územního plánu obce Řeka - zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona a obsah změny a určení pověřeného zastupitele.

2. Schválení pořizovatele změny č.1 Územního plánu obce Řeka

3. Žádost o příspěvek na kotlíkové dotace p.Kavulok

4. Projednání a chválení zhotovitele projektové dokumentace (vytvoření obecního dvoru)

5. Různé

6. Diskuse

Srdečně zveTomáš T O M E C Z E K - starosta obce