Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


Usnesení Dražební vyhláška

22.08.2019 12:13 (platnost do: 09.10.2019)
 
 

Vyhlášení popisu věci

19.08.2019 17:07 (platnost do: 31.05.2020)
 
 

4. zasedání zastupitelstva obce Řeka

15.07.2019 16:10 (platnost do: 01.01.2030)

P O Z V Á N K A


na 4. zasedání zastupitelstva obce Řeka v roce 2019,

které je veřejné a bude se konat dne 24. 7. 2019 v 17,00 hodin

v sále kulturního domu.

Program jednání:

1. Schválení pořízení, Změny č. 1 Územního plánu obce Řeka - zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona a obsah změny a určení pověřeného zastupitele.

2. Schválení pořizovatele změny č.1 Územního plánu obce Řeka

3. Žádost o příspěvek na kotlíkové dotace p.Kavulok

4. Projednání a chválení zhotovitele projektové dokumentace (vytvoření obecního dvoru)

5. Různé

6. Diskuse

Srdečně zveTomáš T O M E C Z E K - starosta obce 
 

Nařízení statutárního města Třinec č. 3/2019

08.07.2019 16:33 (platnost do: 31.12.2019)
 
 

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 SOPS

31.05.2019 13:19 (platnost do: 31.12.2019)
 
 

Rozpočtové opatření obce Řeka č. 1 v roce 2019

31.05.2019 13:18 (platnost do: 31.12.2020)
 
 

SOPS Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2019

24.05.2019 10:27 (platnost do: 31.12.2020)

Na internetových stránkách SOPS je zveřejněno rozpočtové opatření č. 1.
https://www.stonavka.cz/hlavni-strana[290]-[cz]-mikroregion


 
 

3. zastupitelstvo obce Řeka

22.05.2019 16:37

P O Z V Á N K A


na 3. zasedání zastupitelstva obce Řeka v roce 2019,

které je veřejné a bude se konat dne 29. 5. 2019 v 17,00 hodin

v sále kulturního domu.

Program jednání:

1. Žádost o napojení na obecní vodovod manželé Wlosokovi

2. Schválení smlouvy o poskytovaní služeb s HZS Moravskoslezského kraje – provádění servisu a kontrol dýchacích prostředku

3. Projednání a schválení rozpočtového opatření č.1 – obce Řeka

4. Projednání dalšího postupu u vykáceného pozemku pod lomem (vytvoření obecního dvoru)

5. Informace k dětskému hřišti (příprava žádosti o dotaci)

6. Různé

7. Diskuse


Srdečně zve

Tomáš T O M E C Z E K - starosta obce
 
 

Veřejná vyhláška KÚ MSK povolení vyjímky

18.04.2019 09:53 (platnost do: 31.12.2019)
 
 

Veřejná vyhláška hromadný předpisný seznam daň z nemovitostí

18.04.2019 09:51 (platnost do: 31.12.2019)