Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


Návrh závěrečného účtu za rok 2018 SOPS

31.05.2019 13:19 (platnost do: 31.12.2019)
 
 

Rozpočtové opatření obce Řeka č. 1 v roce 2019

31.05.2019 13:18 (platnost do: 31.12.2020)
 
 

SOPS Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2019

24.05.2019 10:27 (platnost do: 31.12.2020)

Na internetových stránkách SOPS je zveřejněno rozpočtové opatření č. 1.
https://www.stonavka.cz/hlavni-strana[290]-[cz]-mikroregion


 
 

3. zastupitelstvo obce Řeka

22.05.2019 16:37

P O Z V Á N K A


na 3. zasedání zastupitelstva obce Řeka v roce 2019,

které je veřejné a bude se konat dne 29. 5. 2019 v 17,00 hodin

v sále kulturního domu.

Program jednání:

1. Žádost o napojení na obecní vodovod manželé Wlosokovi

2. Schválení smlouvy o poskytovaní služeb s HZS Moravskoslezského kraje – provádění servisu a kontrol dýchacích prostředku

3. Projednání a schválení rozpočtového opatření č.1 – obce Řeka

4. Projednání dalšího postupu u vykáceného pozemku pod lomem (vytvoření obecního dvoru)

5. Informace k dětskému hřišti (příprava žádosti o dotaci)

6. Různé

7. Diskuse


Srdečně zve

Tomáš T O M E C Z E K - starosta obce
 
 

Veřejná vyhláška KÚ MSK povolení vyjímky

18.04.2019 09:53 (platnost do: 31.12.2019)
 
 

Veřejná vyhláška hromadný předpisný seznam daň z nemovitostí

18.04.2019 09:51 (platnost do: 31.12.2019)
 
 

Schválený závěrečný účet obce Řeka za rok 2018

09.04.2019 12:46 (platnost do: 31.12.2020)
 
 

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povah Ministerstava změdělství týkajícího se lesů zasažených kůrovcem

08.04.2019 16:56 (platnost do: 31.12.2022)
 
 

Oznámení o počtu volebních okrsků volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU ve dnech 24. -25. května 2019

29.03.2019 14:14
 
 

2. zasedání zastupitelstva obce Řeka v roce 2019,

18.03.2019 16:11 (platnost do: 01.01.2030)

P O Z V Á N K A

na 2. zasedání zastupitelstva obce Řeka v roce 2019,
které je veřejné a bude se konat dne 27. 3. 2019 v 17,00 hodin
v sále kulturního domu.

Program jednání:
1. Projednání a schválení Řádu veřejného pohřebiště obce Řeka
2. Schválení smlouvy o dílo na provádění výkopových prací na veřejném pohřebišti obce Řeka
3. Projednání a schválení poplatku za napojení na obecní vodovod
4. Žádost o napojení na obecní vodovod p.Miczka
5. Žádost o napojení na vodovod p.Przywarová
6. Prohlášení účastníků řízení, manželů Szpandrzyk ve věci chodníku
7. Projednání a schválení přípojky NN na pozemek 300/8 v Řece
8. Projednání služeb od firmy Digis a.s. na rok 2019
9. Žádost o příspěvek klubu Českých turistů k výročí 95 let chaty na Ropičce
10. Projednání a vyjádření k žádosti, Přístavba a nástavba, úpravy RD č.4 a HB., se vznikem nové bytové jednotky.
11. Schválení závěrečného účtu za rok 2018
12. Schválení účetní uzávěrky za rok 2018
13. Různé
14. Diskuse

Srdečně zve Tomáš T O M E C Z E K - starosta obce