image

Vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25
Návrh OOP vlk
26 27 28 29 30 1
2 3 4
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
5 6 7 8
9 10 11
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3
VV rozhodnutí p. Bálint povolení nakládání s vodami
4 5
Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj a dotace

Rozvoj a dotace

Projekt „Obec Řeka – pořízení senzorů IoT“
realizovaný od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

je financován v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje
Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2022

 msk.jpg

 

Popis projektu a jeho cíle:

Cílem projektu je pořízení 4 ks hladinových senzorů do septiků, 2 ks senzorů na sledovaní dopravních prostředků, 6 ks senzorů na měření hluku a 3 ks senzorů -
meteostanice. Senzory na sledování naplněnosti septiků budou poskytovat aktuální informace, což umožní pružně reagovat v případě naplněnosti a zajistit jeho vyprázdnění (odvoz
fekálním vozem). Díky aktuálním informacím o naplněnosti bude možné také upravit svozový harmonogram tak, aby byl svoz co nejefektivnější.
Senzory na sledovaní dopravních prostředků budou vybavena vozidla SDH Řeka. Bude tak k dispozici přesný monitoring jejich pohybu, jak při výjezdech k zásahům, tak i k
soutěžím a cvičným jízdám. Dále budou pořízeny a instalovány senzory na hluk kolem cesty. Těmito senzory bude monitorován hluk na krajské silnici a také provoz skiareálu (především při
zasněžování). Dále má obec v plánu pořídit senzory meteostanice pro sledování aktuálního stavu počasí. Informace o aktuální stavu počasí využijí jak občané obce, tak návštěvníci.
Obec Řeka je podhorskou obcí, odkud vede řada turistických tras na okolní hřebeny Beskyd. Aktuální počasí tak poskytné informace také návštěvníkům, kteří plánují obecŘeku navštívit.
Data ze senzorů budou veřejnosti zpřístupněny na mapovém podkladu ve stávajícím systému, který obec již využívá.

 https://reka.chytrejsiobec.cz/publicSensor.html

Publicita senzory IT 2022.pdf

 


CZ SK.jpg

 

Projekt: Spoločná záchrana kultúrneho dedičstva

Evropský fond pro regionální rozvoj

 

Termín realizace projektu: 09/2022 – 12/2023

Datum ukončení projektu 31.12.2023

Výše podpory z EU za celý projekt: 783 663,18 EUR

Registrační číslo projektu: 304021BLX5

 

Popis projektu a jeho cíle: Předmětem realizace projektu je záchrana kulturního dědictví židovské komunity v slovensko-českém pohraničí. Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivnosti pohraničního regionu prostřednictvím záchrany kulturního dědictví a jeho aktivní prezentací široké veřejnosti.

 

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci

Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

„SPOLEČNĚ BEZ HRANIC“

 

 www.sk-cz.eu

 


Screenshot 2023-11-22 at 08-07-33 Tisková verze zprávy o realizaci_informace o pokroku 6xpm6PZoU3-1.pdf.pngScreenshot 2023-11-22 at 10-15-19 Tisková verze zprávy o realizaci_informace o pokroku 6xpm6PZoU3-1.pdf.png

"Život psaný tradicí"

Projekt je reakcí na postupný pokles popularity regionu jako turistické destinace. I přes širokou škálu turistických atrakcí se region stává stále méně konkurenceschopným ve vztahu k ostatním částem Evropy. Dalším podnětem k projektu jsou sociálně-ekonomické změny v posledních letech pozorované v příhraniční oblasti. Turisté často volí jiný zájmový okruh ke strávení dovolené a zapomínají na atraktivity, které jsou k dispozici na dosah ruky. Kromě toho, tento turistický region trpí problémem nezaměstnanosti, ekonomické migrace obyvatel a postupným mizením řemeslných profesí.
Mnoho lidí si jako cíl svých prázdninových cest vybírá vzdálené destinace, aniž by si uvědomili výhody bezprostředního okolí. Proto se mnoho atraktivních míst ubírá do zapomnění a potenciál cestovního ruchu není plně využit. Vzhledem k této klesající hodnotě turistické oblasti, jsou podnikatelé a živnostníci výdělečně činní v turistickém ruchu, nuceni měnit svůj obchodní profil. Propagační aktivity projektu mají tento trend omezit a podpořit využívání potenciálu regionu. Tento potenciál bude předložen cílovým skupinám v zajímavé formě, která zdůrazní atraktivitu regionu.
Vysoká míra migrace je spojena s postojem mladých lidí. Je zřejmé, že jako místo vzdělání a pozdějšího pracovního místa a profesního rozvoje si vybírají místa daleko od domova, jelikož jsou přesvědčení o větších příležitostech pro jejich rozvoj.
Šance pro mladé lidi určuje nejen studium populárních oborů, po kterých se často obtížně hledá práci. Využití potenciálu místních dovedností svázaných s tradičními profesemi by mohla být cesta k úspěchu. Projekt bude klást velký důraz na hodnoty řemeslných prací, takže budou zviditelněné a doceněné, řemeslná práce je použitá jako unikátní reklama regionu.

http://www.rzemiosla-pogranicza.pl/cs/

Stáhnout aplikaci

Aplikace

 


„Mikroprojekt s názvem „Beskydská e-Trasa“

Hlavním cílem projektu je posílení potenciálu cestovního ruchu a zviditelnění regionu prostřednictvím využití moderních forem komunikace, i propagace příhraniční oblasti. Projekt „Beskydská e-Trasa“ je zaměřen na přírodní a kulturní potenciál Euroregionu Těšínské Slezsko. Směřuje ke zvyšování povědomí obyvatel polsko-české příhraniční oblasti a turistů navštěvujících celou škálu turistických atraktivit této oblasti. Tohoto cíle bude dosaženo využitím moderních forem komunikace a propagací příhraniční oblasti. Propagační aktivity přispějí ke zvýšení návštěvností, vytvoří pocit zvýšené loajality mezi stávajícími turisty a povzbudí nové turisty k návštěvě regionu, což se promítne v uznávání hodnot regionu. V elektronické verzi je zveřejněna vícejazyčná brožura Mikroregionu obcí povodí Stonávky.

V rámci realizace projektu byly uskutečněny následující aktivity:

  1. Označení atraktivních míst v blízkosti historického lázeňského parku v Jaworze pomocí moderních forem komunikace
  2. Implementace a poskytnutí interaktivních map Jaworze a Mikroregionu povodí Stonávky
  3. Vypracování a vydání společných propagačních materiálů prezentujících turistické hodnoty projektových partnerů formou turistické mapy
  4. Organizace mezinárodní konference prezentující a propagující nově vzniklé materiály v rámci tohoto projektu

Interaktivní mapa

Dokument ke stažení

„Mikroprojekt s názvem „Beskydská e-Trasa“ je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko Fond  mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

index[1].jpg

Počasí

Čtvrtek Polojasno 28/18 °C
Pátek Polojasno 29/19 °C
Sobota Polojasno 30/20 °C
Neděle Skoro jasno 33/20 °C